Info

Doelstelling

De Stichting Vrouwen van Weesp is in 2009 opgericht met als doelstelling het stimuleren, bevorderen en ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfbewustzijn, zelfbeschikking, participatie en integratie van vrouwen van verscheidene nationaliteiten in Weesp en omliggende gemeenten.

De stichting probeert dit doel te bereiken door

  • het ontwerpen, verzorgen en aanbieden van activiteiten op het gebied van kennisverwerving, educatieve en sociaal-culturele ontwikkeling

  • het bevorderen van het bewustzijn van de positie en de kracht van vrouwen binnen de moderne samenleving

  • het bevorderen van contacten tussen vrouwen onderling, tussen algemene instellingen en tussen organisaties binnen de Nederlandse samenleving

  • het samenwerken met algemene instellingen en organisaties in Weesp en omliggende gemeenten die een soortgelijk doel nastreven

De Stichting Vrouwen van Weesp is een organisatie opgericht door vrouwen voor vrouwen en is daardoor in staat de doelgroep optimaal te bereiken. De stichting baseert zich op het principe van volstrekte neutraliteit en onpartijdigheid ten aanzien van etniciteit, nationaliteit, religie, levensbeschouwing, politieke kleur, economische en sociale achtergrond.

Bestuur

Het bestuur van de Vrouwen van Weesp bestaat uit:

  • Voorzitter:              Fahima Popal

  • Secretaris:              Rena Wufuer

  • Penningmeester:  Runa Zamaray

Neemt u gerust contact op voor meer informatie via het contactformulier

Het bestuur wordt bijgestaan door drie adviseurs: Mien van de Gender, Suzanne Reemers en Willemien Posthumus.