Sponsors

Vrouwen van Weesp heeft een kopieerapparaat gekregen o.a. om het lesmateriaal te maken voor onze taallessen.
Dit kopieerapparaat is beschikbaar gesteld door Rex International B.V. uit Weesp!


Het Oranje Fonds kent € 2.000 toe aan Taallessen Vrouwen van Weesp

Het Oranje Fonds heeft begin maart 2016 een subsidie van € 2.000,- toegekend aan de Stichting Vrouwen van Weesp. De subsidie is speciaal bedoeld voor taalcursussen Nederlands en Engels van de Stichting Vrouwen van Weesp.
Dit in het kader van de doelstelling van de Stichting: Het stimuleren en ontwikkelen van de integratie en participatie van nieuwe Nederlandse vrouwen met een oorsprong in het buitenland die nu in Weesp en omgeving wonen.
De cursussen zijn Nederlands als tweede taal voor gevorderden op maandag, voor beginners op woensdag en Engels op vrijdag in het gebouw Papelaan 99.
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip voor elkaar krijgen en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.


Het Oranje Fonds heeft begin maart 2015 een subsidie van € 3.000,- toegekend aan de Stichting Vrouwen van Weesp. De subsidie is speciaal bedoeld voor taalcursussen Nederlands en Engels van de Stichting Vrouwen van Weesp.
Dit in het kader van de doelstelling van de stichting: Het stimuleren en ontwikkelen van de integratie en participatie van vrouwen van vele nationaliteiten in Weesp en omgeving.
De cursussen zijn gestart op maandag 16 maart 2015 in het gebouw Papelaan 99 en zullen gedurende het hele jaar plaats vinden. Elke week vinden 4 bijeenkomsten plaats waaraan 25 vrouwen deelnemen.
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caraibische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving.


De viering van de Internationale Vrouwendag op 7 maart 2015 in Weesp is tot stand gekomen dankzij de steun van de stichting Lakeland Foundation.


De viering van de Internationale Vrouwendag 8 maart 2013 in Weesp is tot stand gekomen dankzij de steun van Haëlla Stichting.


De computerlessen voor de Vrouwen van Weesp zijn tot stand gekomen dankzij de steun van het Oranje Fonds.


Het beschikbare lesmateriaal werd mede mogelijk gemaakt door DSS Weesp, kopie- en printservice.


De zwemlessen zijn mede mogelijk dankzij een subsidie van de Rotary Weesp en een tegemoetkoming in de kosten door het zwembad van Weesp.


 

 

Verdere links

Hivos is een ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipatie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.


Mama Cash is een internationaal vrouwenfonds en ondersteunt overal in de wereld (ook in Nederland) initiatieven van vrouwen. De afgelopen tien jaar heeft Mama Cash bijna €19.000.000 geïnvesteerd in de verbetering van vrouwen- en meidenrechten.


Vrouwen tegen uitzetting (VTU) is een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen. Het doel van VTU is de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren.


Het doel van Servicepunt Emancipatie (SPE) is om ondersteuning en advies te bieden aan alle non-profit organisaties en initiatieven die de emancipatie van vrouwen als belangrijkste doel hebben.


Versa Welzijn heeft als visie: het ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Ze onderscheiden 3 doelen:

  • Het ondersteunen van burgerschap en vrijwillige inzet.
  • Het faciliteren van initiatieven van burgers in wijken of voor sociale doelen.
  • Hulp aan mensen die (tijdelijk) een steun in de rug nodig hebben.

Op de Weesperavond kunnen Weespers elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en elkaar inspireren rondom actuele thema’s.


De internationale vrouwendag op you tube!